Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring

Levertijd
Indien u de bestelling plaatst voor 11.00 uur op een werkdag worden het product de zelfde dag nog verstuurd en zal deze meestal de volgende werkdag bij u geleverd worden. Mocht u het product in het weekend bestellen, wordt het product maandag verstuurd.

Prijzen
Alle prijzen zijn excl Btw

Verzendkosten
De orderafhandeling en verzendkosten per order is € 17,-- excl btw

Verzending
Wij versturen het product met UPS, bij verzending ontvangt u een track & trace per email

Factuur
Bij verzending van het product ontvangt u de factuur per email

Retour beleid
U kunt het product in de originele verpakking en zonder beschadigingen binnen 14 dagen retour sturen, de verzend- en de retour kosten zijn voor uw rekening

Garantie
U ontvangt 12 maanden garantie met uitzondering van de volgende artikelen:
- Fazub spiegel (6 maanden)
- Binnen spiegels klein en groot (6 maanden)
- Slijtage onderhevige onderdelen zoals pedaal rubbers

Dakborden en spiegel
Voordat u met een dakbord en of spiegels gaat rijden,

Test altijd voordat u gebruik gaat maken van het dak bord of deze goed vast zit op het dak. Dit dakbord is getest bij normale weeromstandige heden tot 140km per uur. Bij storm of harde wind is het advies om het dak bord niet op het dak te zetten. Door ruk winden kan het namelijk zijn u het dakbord verliest.  wij zijn niet aansprakelijk in welke vorm dan ook voor eventuele schades of letsel bij eventuele verlies van het product. Bij twijfel kunt u altijd langs komen bij Peter Claassen bv voor een gratis advies en analyse.

Voor alle algemene voorwaarden bezoek onze website http://peterclaassen.nl/contact/

Peter Claassen Dubbele Bedieningen BV
Duikerweg 21
5145 NV Waalwijk
+31 (0)416 33 99 73
Info@peterclaassen.nl
k.v.k: 18062996.

 

Privacy Verklaring
Verantwoordelijke voor de verwerking :
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Peter Claassen BV
Contactgegevens
Adres : Duikerweg 21, 5145NV Waalwijk
Email : Info@peterclaassen.nl
 
Aan wie is dit privacy beleid gericht?
Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.


Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:
• Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie
• Adres, telefoon (vast en/of mobiel), faxnummer, e-mail
• Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW-nummer en ondernemingsnummer
• Merk en model van voertuigen waarvoor u onderdelen nodig heeft – voor dewelke u belangstelling heeft getoond of een offerte heeft aangevraagd  
Informatie afkomstig van derde partijen:
Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bijv. van de fabrikant van uw voertuig of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens up to date te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen)


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)
• Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via de website of per telefoon
• Om u de nieuws brieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw
deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.
• Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)
• Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
• Voor boekhoudkundige doeleinden
• Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures 
Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)
• Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel
• Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen
• Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures 
Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving)
• Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot onderdelen bij ons aangekocht. 
Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):
In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.


Kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?
In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:
• Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. ICT providers, Cloud providers, ERP systeem providers. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.
• Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.
 
Doorgave buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U. 
 
Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard in onze gegevens gedurende 7 jaar.
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.


Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?
Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.
U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.


Uw recht op verzet:
U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.


Uitoefening van uw rechten
Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:
Peter Claassen BV, schutweg 16, 5145NP Waalwijk
Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres:
Info@peterclaassen.nl